Klachten

SUCH.be vindt het heel belangrijk dat jullie tevreden zijn met jullie aankoop. Daarom zal SUCH.be trachten de klacht zo snel mogelijk te behandelen en samen met jullie een oplossing te zoeken waarbij alle partijen zich goed voelen.

Klachten mogen kenbaar gemaakt worden bij SUCH.be per email naar [email protected] of schriftelijk naar SUCH, Botermarkt 7, 3290 Diest.
Omschrijf duidelijk de klacht en voeg het ordernummer, het artikelnummer en de aankoopdatum toe. Wij raden jullie ook aan om jullie telefoonnummer te vermelden, zodat SUCH.be met jullie contact kan opnemen.
De voorwaarden i.v.m. klachtenbehandeling vinden jullie terug onder de rubriek Klachten bij onze algemene verkoopsvoorwaarden.

SUCH.be zal de ingediende klacht binnen de 7 werkdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoorden.
Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door SUCH.be binnen de 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer jullie een meer uitvoerig antwoord mogen verwachten.

Mocht de klacht in onderling overleg niet opgelost kunnen worden, dan ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
Als online consument kan je ook je klacht aanmelden bij de Europese geschillencommissie via het ODR platform (link: http://ec.europa.eu/odr)

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?